ชุดเฟืองท้าย 110,125cc (FBG004)

ชื่อสินค้า เฟืองท้ายยกชุด
เดือยหมู 15 เฟือง
บายศรี 37 เฟือง
ความยาว 96.5cm
ใช้สำหรับ 110cc,125cc
น๊อตล้อ 5 ตัว
   
7,800 บาท
จำนวน:
Visitors: 140,531