จานไฟ-มัดข้าวต้ม ATV

จานไฟ-ข้าวต้มมัด ATV Magneto strator

 • ข้าวต้มมัด ATV 110cc.jpg
  ข้าวต้มมัด ATV 110cc
  1,250 บาท

 • มัดข้าวต้ม ATV 110cc/125cc.png
  มัดข้าวต้ม ATV 110cc/125cc
  950 บาท

 • จานไฟ/มัดจานไฟ/ข้าวต้มมัด ATV 150cc
  จานไฟ-มัดข้าวต้ม ATV 150cc ปลั๊ก 4 เส้น Stator Assembly (6 coil, 4-wire, 1-pin) for 150cc Bolt Hole Spacing: 41mm Female connector Outer Diameter: 88mm Inner Diameter: 29mm Bolt Ho...
  1,650 บาท

 • Untitled-1.jpg
  จานไฟ-มัดข้าวต้ม ATV 150cc ปลั๊ก 5 เส้น Stator Assembly (8 coil, 5-wire, 2-pin) for 150cc Bolt Hole Spacing: 41mm Female connector Outer Diameter: 88mm Inner Diameter: 29mm Bolt Ho...
  1,450 บาท

 • มัดข้าวต้มมจานไฟ ATV 125-150cc,Megneto ATV.jpg
  จานไฟ-มัดข้าวต้ม ATV 125-150cc ปลั๊ก 5 เส้น Stator Assembly (7.5 coil, 4-wire, 2-pin) for 125-150cc Bolt Hole Spacing: Female connector Outer Diameter: Inner Diameter: Bolt Hole S...
  1,450 บาท

 • จานไฟมัดข้าวต้ม ATV 250cc.jpg
  จานไฟ-มัดข้าวต้ม ATV 250cc ปลั๊ก 5 เส้น Stator Assembly (18 coil, 5-wire) for 250cc Bolt Hole Spacing: Female connector Outer Diameter: 92mm Inner Diameter: Bolt Hole Spacing:
  1,950 บาท

 • จานไฟมัดข้าวต้ม ATV 250cc magneto ATV.jpg
  จานไฟมัดข้าวต้ม ATV 250cc magneto ATVStator Assembly (18 coil, 5-wire) for 250ccBolt Hole Spacing:Female connectorOuter Diameter: 104mmInner Diameter: 42mmBolt Hole Spacing:
  2,450 บาท

 • จานไฟมัดข้าวต้ม ATV 150cc.jpg
  จานไฟ-มัดข้าวต้ม ATV 150cc ปลั๊ก 5 เส้น Stator Assembly (8 coil, 5-wire, 1-pin) for 150cc Bolt Hole Spacing: 35mmBolt Hole Spacing: 23mm Female connector Outer Diameter: 88.5mm Inn...
  1,450 บาท

 • จานไฟมัดข้าวต้ม ATV 125cc.jpg
  จานไฟ-มัดข้าวต้ม ATV 125cc ปลั๊ก 5 เส้น Stator Assembly (4 coil, 4-wire, 1-pin) for 125cc Bolt Hole Spacing: 40mm Bolt Hole Spacing: 30mm Female connector Outer Diameter: 89mm Inne...
  1,450 บาท

 • จานไฟมัดข้าวต้ม ATV.jpg
  จานไฟมัดข้าวต้ม ATV
  1,950 บาท

 • จานไฟมัดข้าวต้ม ATV.jpg
  จานไฟ-มัดข้าวต้ม ATV 200cc ปลั๊ก 5 เส้น Stator Assembly (12 coil, 5-wire, 1-pin) for 200cc Bolt Hole Spacing: 41mm Bolt Hole Spacing: 28.5mm male connector Outer Diameter: 88.6mm I...
  1,650 บาท
Visitors: 140,307