สายพานรถไฟฟ้า

สามารถดูเบอร์ได้ที่เส้นสายพาน ถ้าเบอร์ตรงกันก็สามรถใช้เป็นอะไหล่ทดแทนได้


 • สายพานรถไฟฟ้า 3M-405 405-3M 12mm.jpg
  สายพาน 3M-405 405-3M 12mm 135T
  450 บาท

 • สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน 3M 432.png
  สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน เบอร์ 3M 432
  450 บาท

 • สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน 3M 462.png
  สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน เบอร์ 3M 462
  400 บาท

 • สายพานรถไฟฟ้า 3M 564.jpg
  สายพานรถไฟฟ้า 3M 564
  550 บาท

 • สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน 5M 535.png
  สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน เบอร์ 5M 535
  450 บาท

 • สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน 5M 550.png
  สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน เบอร์ 5M 550
  450 บาท

 • สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน 5M 600.png
  สายพานรถไฟฟ้าร่องฟัน เบอร์ 5M 600
  450 บาท

 • สายพาน timing belt 5M-575 575-5M.jpg
  สายพาน timing belt 5M-575 575-5M
  550 บาท

 • สายพานรถไฟฟ้า 5M-770.jpg
  สายพานรถไฟฟ้า 5M-770
  650 บาท
Visitors: 140,530