ถังน้ำมัน 3.9L

ขนาดถังน้ำมัน 3.9L (4ลิตร)
  1 GAL
  40 Z
อุปกรณ์ ฝาปิดเปิด พร้อมกรวยท่อเสียบเข้าไปในถังน้ำมัน
ข้อดี -พกพาสะดวก
  -ใช้งานง่าย
  -สำรองน้ำมันเมื่อเกิดฉุกเฉิน

 

พิเศษ ราคาพร้อมจัดส่งสินค้า EMS


  • ถังน้ำมันสำรอง 8 ลิตร อเนกประสงค์.png
    ขนาดถังน้ำมัน 7.81L (8ลิตร) 2 GAL 80 Z อุปกรณ์ ฝาปิดเปิด พร้อมกรวยท่อเสียบเข้าไปในถังน้ำมัน ข้อดี -พกพาสะดวก -ใช้งานง่าย -สำรองน้ำมันเมื่อเกิดฉุกเฉิน พิเศษ ราคา...

  • ถังน้ำมันอเนกประสงค์ 19L ถังน้ำมันสำรอง.png
    ขนาดถังน้ำมัน 18.9L (19ลิตร) 5 GAL อุปกรณ์ ฝาปิดเปิด พร้อมกรวยท่อเสียบเข้าไปในถังน้ำมัน ข้อดี -พกพาสะดวก -ใช้งานง่าย -สำรองน้ำมันเมื่อเกิดฉุกเฉิน พิเศษราคาพร้อ...
Visitors: 140,307