เทเรอร์

เทเรอร์ต่อพวงสำหรับ ATV สำหรับบรรทุกเข้าไร่ เข้าสวน

 

LINE ID: @scmshop


  • เทเรอร์ ATV 110cc 125cc.jpg
    ขนาดยาง 19x7-8" ขนาดเทเรอร์ 80x120 ซม. ความสูงจากพื้นถึงคอก 65 ซม. ระยะต่ำสุดถึงพื้น 35 ซม. ระยะห่างฐานล้อ 100 ซม. น้ำหนักเทเรอร์ 60 กก. น้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 400 กก. ...
    17,900 บาท

  • เทเรอร์ ATV 150cc.JPG
    ขนาดยาง 400-12" ยางเรเดียน ขนาดเทเรอร์ 100x150 ซม. ความสูงจากพื้นถึงคอก 80 ซม. ระยะต่ำสุดถึงพื้น 35 ซม. ระยะห่างฐานล้อ 120 ซม. น้ำหนักเทเรอร์ 100 กก. น้ำหนักบรรทุก ไม่เ...
    19,900 บาท
Visitors: 136,452