แจ้งการโอนเงิน

วิธีการแจ้งการชำระโอนเงินแล้ว

1.แจ้งหมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า (สามารถดูได้ที่ E-Mail)

2.แจ้งชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและถูกต้อง

3.แจ้งเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้หรือส่ง SMS 

4.แจ้งยอดที่ชำระเงิน

ช่องทางการแจ้งเมื่อโอนชำระเงินแล้ว

1.แจ้งทาง แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน ฟอร์มด้านล่างได้เลยครับ

2.แจ้งทาง E-Mail : info@scmshop.biz

3.แจ้งทางโทรศัพท์ Tel. 081-870-7868

4.แจ้งทาง Line ID: tknawa

แจ้งโอนชำระเงิน

แจ้งการโอนชำระเงิน
Visitors: 140,489